Do każdego zamówienia dostaniesz Vegan Collagen Boosting Drink GRATIS!!!

close

Regulamin

Regulamin sprzedaży sklepu internetowego www.beautamine.com

Zanim zawrzesz umowę kupna-sprzedaży, dokładnie przeczytaj poniższy regulamin. W razie jakichkolwiek pytań lub wątpliwości skontaktuj się z nami, pisząc na adres mailowy: contact@beautamine.com.

Sklep internetowy Beautamine działający pod adresem www.beautamine.com, prowadzony jest przez firmę Beautamine z siedzibą w Radomiu.

KRS: 0000456424
NIP: 7962981950
Regon: 365349270

Dane adresowe:
Beautamine Sp. z o.o.
ul. Legackiego 7
26-600 Radom
e-mail: contact@beautamine.com

Dane bankowe:
Santander Bank Polska S.A.
PLN: 10 1090 2688 0000 0001 5128 1828
EUR: PL49 1090 2688 0000 0001 5020 5493
USD: PL80 1090 2688 0000 0001 5020 5517
SWIFT: WBKPPLPP


§1. Postanowienia ogólne

1. Firma Beautamine prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet z wykorzystaniem domeny www.beautamine.com.

2. Zamówienia w sklepie mogą składać wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat lub za zgodą opiekuna ustawowego.

3. Wszystkie produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i posiadają gwarancję producenta obowiązującą na terenie Polski.

4. Wszystkie ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT.

5. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca od chwili skierowania zamówienia do realizacji. Cena wiąże zarówno klienta, jak i sprzedawcę firmę Beautamine.

6. Firma Beautamine zastrzega sobie prawo do: zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, z wyłączeniem sytuacji, o której mowa w ust. 5, wprowadzania nowych towarów do oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych oraz wyprzedażowych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.

7. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód zakupu (paragon lub faktura VAT).

8. Umowa sprzedaży zawierana jest zgodnie z prawem polskim i w języku polskim pomiędzy kupującym a sprzedawcą firmą Beautamine. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie kupującemu faktury VAT lub specyfikacji zamówienia.


§2. Składanie zamówień i płatności

1. W celu zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową www.beautamine.com, dokonać wyboru towaru, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane kupującemu komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Zamówienia można składać poprzez:

a) „koszyk” znajdujący się na stronie sklepu – 24h;

b) e-mail (preferowany w przypadku zamówień indywidualnych) – 24h;

c) wysyłając zamówienie na adres zamówienia contact@beautamine.com – 24h;

d) telefonicznie – w godzinach 8.30 – 16.30 od poniedziałku do piątku.

3. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia drogą e-mailową lub telefoniczną w ciągu 24 godzin od jego otrzymania, jednocześnie zastrzegając sobie prawo odstąpienia od umowy sprzedaży, w ciągu 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez kupującego.

4. Przyjęcie przez sklep zamówienia do realizacji rozpoczyna się po potwierdzeniu danych kupującego oraz: w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po otrzymaniu informacji o złożeniu zamówienia w przypadku zamówień płatnych przelewem - po otrzymaniu wpłaty na rachunek bankowy.

5. Kupujący może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:

a) z dostawą na terenie Polski – gotówka przy odbiorze lub przelew bankowy,

b) z dostawą poza granice Polski – przelew bankowy.

6. Jeżeli po złożeniu zamówienia okaże się, iż zamówiony produkt jest obecnie niedostępny, kupujący zostanie o tym niezwłocznie poinformowany e-mailem lub telefonicznie.

W przypadku zaistnienia takiej sytuacji, kupujący podejmuje decyzję o jego realizacji (wydłużenie czasu oczekiwania lub anulowanie zamówienia).

7. Kupujący może anulować zamówienie lub wprowadzić w nim zmiany tylko do momentu jego wysyłki.

8. Moment telefonicznego lub e-mailowego potwierdzenia złożenia zamówienia przez Beautamine jest ostatnią okazją do skorygowania błędnie podanych danych osobowych lub błędnie dokonanego zamówienia przez kupującego.

9. Jeśli na paragonie fiskalnym lub fakturze VAT znajdują się błędne dane, to zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów kupujący powinien wystawić notę korygującą. Całkowita zmiana danych nabywcy nie jest możliwa.

10. W przypadku zamówień powyżej kwoty 300 PLN lub produktów sprowadzanych na indywidualne zamówienie, sklep ma prawo uzależnić realizację zamówienia od wpłaty zaliczki przez kupującego.


§3. Koszt i czas dostawy

1. Sklep dostarcza przesyłki do kupującego za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej.

2. Sklep nie umożliwia odbioru osobistego zamówień.

3. Przesyłki dostarczane są na terenie Polski oraz innych krajów Unii Europejskiej (obowiązuje dodatkowa opłata za przesyłki międzynarodowe).

4. Kupujący zobowiązany jest do odbioru zamówionego towaru i uregulowania należności za zamówione towary zgodnie z wybraną formą płatności.


§4. Reklamacje i zwroty

1. Produkt uszkodzony lub wadliwy należy odesłać na adres firmy Beautamine z dopiskiem „Reklamacja”.

2. Koszt odesłanego towaru sklep zwraca po otrzymaniu przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są w ciągu 14 dni roboczych od daty ich wpłynięcia. Produkt uszkodzony zostanie wymieniony na pełnowartościowy. W przypadku braku możliwości wymiany sklep zwróci kupującemu równowartość ceny produktu i przesyłki lub zaoferuje inny produkt.

3. Kupujący, będący konsumentem, może odstąpić od umowy i zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki m.in. na podstawie gotowego do wykorzystania wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Wraz ze zwracanym produktem należy złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru w ciągu 10 dni roboczych przelewem bankowym na konto wskazane przez kupującego. Jednocześnie sklep informuje na podstawie art. 23 ustawy o prawach konsumenta, że Kupujący zobowiązany jest w takim przypadku ponieść koszty odesłania towaru do sklepu. Jedynie celem wyjaśnienia informujemy, że w przypadku kiedy zakupiony towar był objęty sprzedażą promocyjną np. do zakupionego towaru był dodany drugi produkt, lub produkty gratis, albo promocja dawała możliwość zakupu kolejnego produktu, lub produktów w obniżonej cenie, odstąpienie od umowy, o którym mowa w zd. pierwszym, dotyczy wszystkich zakupionych i otrzymanych na podstawie tej umowy towarów.

4. Przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą, który nie korzysta ze sklepu w ramach prowadzonej działalności zawodowej (zwany dalej Przedsiębiorcą uprzywilejowanym) – osoba fizyczna korzystająca ze sklepu, w tym w szczególności dokonująca zakupu w zakresie nie związanym z jej działalnością gospodarczą, gdy z charakteru zakupionego produktu wynika, że nie posiada on dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (definicja obowiązuje od 01.01.2021 r. łącznie z regulacjami w treści regulaminu dot. tego podmiotu) – przy wypełnianiu formularza zamówienia oświadcza, że zamówienie nie jest związane z jego działalnością zawodową (będzie to równoważne z odznaczeniem checkboxa, znajdującego się pod formularzem zamówienia). Przedsiębiorcy uprzywilejowanemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy na takich samych zasadach jak konsumentowi.


§5. Postanowienia końcowe

1. Wszystkie informacje, zdjęcia produktów, znaki firmowe producentów są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji bez zgody właścicieli.

2. Wszystkie sprawy sporne strony będą starały się rozwiązać na drodze polubownej, a w razie, gdy porozumienie takie byłoby nie możliwe, spór rozstrzygać będzie właściwy Sąd powszechny.

3. Konsumenci mają również możliwość rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (online dispute resolution), dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

4. Złożenie zamówienia oznacza akceptację postanowień niniejszego regulaminu.

5. Informacje znajdujące się na stronach internetowych www.beautamine.com nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

6. W sprawach nieuregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

7. Dbałość o prawa Konsumenta jest jednym z priorytetów działalności firmy Beautamine, stąd postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów Prawa, i wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść Konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z wyżej wymienionymi przepisami, pierwszeństwo mają przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta i je należy stosować.

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

FORMULARZ REKLAMACYJNY (WZÓR)

Cookies

Dostosowujemy się do Twoich potrzeb

Korzystamy z plików cookies instalowanych na Twoim urządzeniu, które pomagają nam zbierać informacje takie jak dane osobowe. Wykorzystujemy je między innymi w celach analitycznych i marketingowych, aby dostosować treści do Twoich preferencji i zainteresowań. Więcej dowiesz się z Polityki prywatności. Skorzystaj z przycisku "Akceptuję cookies", aby udzielić zgody na wykorzystywanie plików cookies.