Do każdego zamówienia dostaniesz Vegan Collagen Boosting Drink GRATIS!!!

close

Polityka Prywatności

Polityka prywatności i ochrona danych osobowych www.beautamine.com

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zwane dalej „RODO”) informujemy, iż:

§1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Beautamine sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu przy ul. Legackiego 7, 26-600 Radom, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez SĄD REJONOWY LUBLIN WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem KRS 0000456424, REGON: 365349270, NIP: 7962981950. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji administratora jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: contact@beautamine.com.

§2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane będą zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, wdrożoną Polityką prywatności, w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną, w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą, jak również w zakresie i celu tożsamym ze zgodą wyrażoną przez Kupującego, jeśli zapisał się on np. na newsletter.

§3. Odbiorcami danych osobowych Kupującego będą: księgowość, logistyk (w tym firmy kurierskie), marketing.

§4. Dane osobowe Kupującego nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

§5. Dane osobowe Kupującego będą przechowywane przez okres wykonania umowy, a po jej wykonaniu lub cofnięciu zgody tylko na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych. Administrator ma prawo udostępniać dane osobowe Kupującego podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

§6. Kupujący posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.

§7. Kupujący ma prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących Kupującego narusza przepisy RODO.

§8. Podanie przez Kupującego danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Kupujący jest zobowiązany do ich podania, a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy.

§9. Dane osobowe Kupującego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym w formie profilowania.

§10. Administrator wdrożył pseudonimizację, szyfrowanie danych oraz wprowadził kontrolę dostępu, dzięki czemu minimalizuje skutki ewentualnego naruszenia bezpieczeństwa danych. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez administratora albo przetwarzający, z którymi administrator ściśle współpracuje.

§11. Beautamine posługuje się tzw. plikami cookies (ciasteczka). Pliki te są zapisywane na komputerze Kupującego przez nasz serwer i dostarczają danych statystycznych o jego aktywności, w celu dobrania naszej oferty do jego indywidualnych potrzeb i gustów. Kupujący w każdej chwili może wyłączyć w swojej przeglądarce internetowej opcję przyjmowania cookies. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest pod adresem http://wszystkoociasteczkach.pl

Cookies

Dostosowujemy się do Twoich potrzeb

Korzystamy z plików cookies instalowanych na Twoim urządzeniu, które pomagają nam zbierać informacje takie jak dane osobowe. Wykorzystujemy je między innymi w celach analitycznych i marketingowych, aby dostosować treści do Twoich preferencji i zainteresowań. Więcej dowiesz się z Polityki prywatności. Skorzystaj z przycisku "Akceptuję cookies", aby udzielić zgody na wykorzystywanie plików cookies.